รับซื้อเพชร

ทางเว็บไม่อนุญาตให้โพสโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ หากพบทางเว็บจะทำการลบทันที


นามสกุลชาวลื้อเมืองยอง (ชาวยอง ลำพูน) ที่อพยพมาอยู่ในเชียงราย

 • 0 ตอบ
 • 1375 อ่าน
*

ออฟไลน์ ฮักล้านนา

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 626
 • 306
  • ดูรายละเอียด
  • วัดร่องขุ่น
นามสกุลชาวลื้อเมืองยอง (ชาวยอง ลำพูน) ที่อพยพมาอยู่ในเขตเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และบางส่วนของอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย)
.
สมัยรัชกาลที่ ๕-๖ ก่อนปี พ.ศ.๒๔๕๖
.
๑. กันแก้ว อพยพมาจาก บ้านทาขุมเงิน
๒. วิยาพร้าว อพยพมาจาก บ้านดอยแต
๓. ต๊ะต้องใจ อพยพมาจาก บ้านเหมืองจี้
๔. เตชะชื่น อพยพมาจาก บ้านป่าตัน
๕. ภิระบรรณ อพยพมาจาก บ้านห้วยยาบ
๖. ราวิชัย อพยพมาจาก บ้านห้วยไซ
๗. คำบัว อพยพมาจาก บ้านห้วยยาบ
๘. แปงทอน อพยพมาจาก บ้านห้วยไซ
๙. ก้างออนตา อพยพมาจาก บ้านบ่อก๊าง
๑๐. หมูคำ อพยพมาจาก บ้านห้วยไซ
๑๑. จับใจนาย อพยพมาจาก บ้านสะปุ๋งน้อย
๑๒. ยางยืน อพยพมาจาก บ้านบวกค้าง
๑๓. ดงปาลี อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๔. น้อยหมอ อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๕. แสนแพทย์ อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๖. แก้วรากมุก อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๗. จันทาพูน อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๘. บุญเลา อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๑๙. ชุ่มมงคล อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๐. ไชยมงคล อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๑. ดวงดอกมูล อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๒. เลานัน อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๓. กาจุม อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๔. ปินใจ อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๕. เนตรยอง อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๖. ทะยาหมอ อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๒๗. กาศสกุล อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๒๘. กันธิยะกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๒๙. กันทากาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๐. ก้อนแสนกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๑. เคใจกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๒. ทันกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๓. ธรรมกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๔. นูนเทนกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๕. บุญมากาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๖. ปุกปินกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๗. มุตกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๘. ลังกากาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๓๙. วิเตกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๐. สิงห์กาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๑. สุตินกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๒. สุธรรมกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๓. สวนกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๔. หมื่นมูลกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๕. อุ่นนันกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๖. อุตรกาศ อพยพมาจาก บ้านทากาศ
๔๗. ไชยรินทร์ อพยพมาจาก บ้านสะปุ๋งหลวง, บ้านสะปุ๋งน้อย
๔๘. ฉางข้าวคำ อพยพมาจาก บ้านฉางข้าวน้อย
๔๙. ทันหล้า อพยพมาจาก บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
๕๐. จันธิดุก อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๕๑. คำจันดุก อพยพมาจาก บ้านทาปลาดุก
๕๒. หมื่นจี้ อพยพมาจาก บ้านเหมืองจี้
๕๓. เมืองสุวรรณ อพยพมาจาก บ้านเหมืองจี้
๕๔. มาละแซม อพยพมาจาก บ้านเหมืองจี้
๕๕. หมื่นสมบัติใหม่ อพยพมาจาก บ้านเหมืองจี้
๕๖. ปัญญาหมื่น อพยพมาจาก บ้านทาหมื่นข้าว
.
ที่มา : ประวัติศาสตร์ 750 ปี เมืองเชียงราย หน้า 307
เผยแพร่โดย อ.อภิชิต ศิริชัย นักประวัตศาสตร์เชียงราย

ข้อมูลจากเพจ ราชอาณาจักรล้านนา
กำเมือง ถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้