รับซื้อเพชร

ทางเว็บไม่อนุญาตให้โพสโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ หากพบทางเว็บจะทำการลบทันที


เจ้าสุริยะวงศ์ (คำตัน สิโรรส)

 • 0 ตอบ
 • 1385 อ่าน
*

ออฟไลน์ ฮักล้านนา

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 628
 • 306
  • ดูรายละเอียด
  • วัดร่องขุ่น
เจ้าสุริยะวงศ์ (คำตัน สิโรรส)
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 06:15:41 AM »
เจ้าสุริยะวงศ์ (คำตัน สิโรรส) ท่านเป็นต้นสกุล สิโรรส เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เป็นบุตรของเจ้าน้อยกาวิละ ซึ่งเป็นเจ้านายในราชวงศ์ (มังราย-เชียงตุง) และเจ้าหญิงจันทร์หอม (คำหอม) ณ เชียงใหม่.

ลำดับต้นตระกูล
1.เจ้ามหาพรม (มังราย) เป็นพระอนุชาของเจ้าฟ้ามหาสิริชัยสารัมภยะ (เจ้าฟ้านครเชียงตุง พ.ศ.2347 ได้อพยบเข้ามาอยู่เชียงใหม่)
2.เจ้าหนานไชย์วงศ์ (มังรายเป็นเจ้าปู่) กับเจ้าหญิงฟองสมุทร์ (ธิดาเจ้าหลวงคำฝั้นนครเชียงใหม่ที่ 3)
3.เจ้าน้อยกาวิละ (มังราย+เจ้าบิดา) เจ้าแม่คำหอม (จันทร์หอม) ณ เชียงใหม่
4.เจ้าสุริยวงศ์ (คำตั๋น สิโรรส) มีบุตรกับเจ้าหญิงสุคันธา ณ เชียงใหม่ ธิดาเจ้าราชบุตร (หนานสุริยวงษ์) ๔ ท่าน มีบุตรกับนางเกี๋ยงคำ ๔ ท่าน มีบุตรกับนางคำ ๑ ท่าน และมีบุตรกับนางนวล ๑ ท่าน เจ้านายในราชสกุลเชียงตุง (เขมรัฐ) ที่อพยพมาอยู่เชียงใหม่ มีบุตรธิดารวม 10 ท่านดังนี้
1.เจ้านางบัวนวล
2.เจ้านางสุวรรณ
3.เจ้าน้อยลานดอกไม้
4.เจ้านางยอดเรือน
5.เจ้านางมอนคำ
6.เจ้านางมอนแก้ว
7.เจ้าน้อยอินทปัตร์
8.เจ้านาง
9.เจ้านางแสงสว่าง
10.เจ้านางบุษบรรณ

เจ้าสุริยวงศ์รับราชการในสมัยพ่อเจ้าอินทวโรรสสุรยวงศ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๘ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๕๒) เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญหลายด้าน เป็นกวีที่ฝีปากดีเยี่ยม ผลงานสำคัญ ในฐานะกวีที่มีฝีปากเยี่ยม ได้แต่งกวีนิพนธ์ภาษาล้านนา ค่าวซอเรื่องหงส์หินมหาชาติ และ นคร กัณฑ์สมัยใหม่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า นครเจ้าสุริยะหรือนครสมัย และซอรับเสด็จ ตัวอย่างมหาชาตินครสมัย (ตอนพรรณนาจตุรงคเสนา)

“รถเกวียนครางคะครื้น นับหลายหมื่นมวลมี สารถีขับแล่น วาดแส้แกว่ง แพรวพราว บางเหล้มใส่กะไหล่เดินขาวเขียนพาด ดูสะอาดติดยาง รถยนต์คราวเทียวไต่ ขับรถไขว่สานสน พะตืนบนหนังฟอก กระจกรอบปิดตัน เพื่อหื้อกันลมฝุ่น ละอองมุกมุ่น มัวควัน รถยนต์คันน้อยใหญ่ ขับอวดให้สาวดู แต่งตัวหรูขึ้นขี่ รถแท็กซี่ขับเอง ชุมนักเลง หุมชอบ ขี่เกี้ยวปลอบนารี บางเหล้มทาเป็นสีลูกหว้า บางเหล้มทาสีกรมท่าเขียวขาว บางเหล้มทาสีแดงพราวสะอาด ชักเส้นพาดเขียนดี ดุมคัชซีซ่อมใหม่ ฯลฯ.......”

นอกจากผลงานด้านการกวีท่านยังเป็นนายช่างเอกที่มีความชำนาญสูงยิ่งในการแกะสลัก ผลงานช่างของท่านคือ แท่นแก้วพระพุทธรูปและสัตตปริภัณฑ์ (เชิงเทียนขนาดใหญ่) ปัจจุบันอยู่ในวัดสำเภา เชียงใหม่ สัตตภัณฑ์ไม้สักแกะสลักเป็นพญานาคราช ๗ เศียร ปัจจุบันอยู่ในวัดสำเภา เชียงใหม่และโต๊ะทำงานรูปโค้งแบบช่างจีนเซียงไฮ ด้านราชการงานปกครอง เป็นนายกองตระเวนด่านชายแดนหรือนายกองระวังเหตุ ด้านแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ซึ่งมีโจรผู้ร้ายชุกชุม จนเป็นที่เกรงขามทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สมรสกับเจ้าหญิงสุคัณธา ณ เชียงใหม่ เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส) มีชีวิตอยู่ในช่วงการปกครองของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ถึง ๓ พระองค์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ และเจ้าแก้วนวรัฐ ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘
กำเมือง ถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้