อาณาจักรล้านนา ฮักล้านนา

ล้านนา => รวมภาพเก่า ภาพใหม่ล้านนา => ข้อความที่เริ่มโดย: ฮักล้านนา ที่ มกราคม 31, 2021, 11:44:18 PM

รับซื้อเพชร

ทางเว็บไม่อนุญาตให้โพสโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ หากพบทางเว็บจะทำการลบทันที


หัวข้อ: งานฉลองสมโภชวิหารวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) พ.ศ.2467
เริ่มหัวข้อโดย: ฮักล้านนา ที่ มกราคม 31, 2021, 11:44:18 PM
งานฉลองสมโภชวิหารวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) พะเยา ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2467

#วัดศรีโคมคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
วัดทุ่งเอี้ยง หรือ #วัดพระเจ้าตนหลวง
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2067
สมัยพระเมืองตู้เป็นเจ้าเมืองพะเยา
ต่อมาวัดนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมลงไป
ตามกาลเวลา

จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2465
พระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา พระยาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมืองพะเยาองค์สุดท้าย พร้อมกับหลวงสิทธิประศาสน์ และ
ประชาชนชาวเมืองพะเยา
อาราธนานิมนต์ #ครูบาเจ้าศรีวิชัย
มาสร้างวิหารหลวงหลังปัจจุบันนี้ ก่อนจะ
ฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าตนหลวง
และ อาคารต่างๆ ใน พ.ศ. 2467

จดหมายจากพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา
ถึง
ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ที่วัดราชคฤห์ เมืองพยาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๕

ข้าพเจ้าพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา
เจ้าคณะแขวงเมืองพยาว ขอเรียนมายัง
ท่านพระศรีวิชัยเจ้าตนบุญวัดเชียงยัน
เมืองนครหริภุญชัย ทราบ

ด้วยตามคำสั่งของท่านที่ได้สั่งมากับพระปัญญา
วัดต้นต้อง ตำบลปิน เมืองพยาว
เมื่อวันเดือน ๓ แรม ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔
ใจความว่า ให้ได้ปั้นดินกี่ไว้ ๔ แสน ๑
ส่วนดินกี่รายนี้ข้าพเจ้าก็ได้พร้อมกับภายในภายนอกได้พากันปั้นเผาแล้ว
ก็ได้เอามาจุ๊กองไว้นอกกำแพงวัดด้านเหนือ
ที่นั้นแล้ว ประการหนึ่งก็ได้เผาปูน
ไว้ทังมวลได้ปูน ๑๐ ล้าน

ประการหนึ่ง ก็ได้พร้อมกันสร้างแปลงโฮงกุฏิ
ไว้หลัง ๑ แปลงไว้นอกวัดพระเจ้าตนหลวง
ตังหนวันออกแจ่งเหนือ ไกลจากกำแพง ๑๐ วา ศรัทธาผู้สร้างโฮงหลังนี้ชื่อ นายป้อมเป็นไทยเงี้ยว นายป้อมได้จ้างคนแปลงสิ้นเงิน ๒,๒๗๐ แถบ
สร้างไว้ถวายตานกับท่านศรีวิชัยตนบุญ
ให้ท่านบริโภคอยู่สถิตสำราญเบิกบานใจ
เมื่อท่านได้เสด็จไปอยู่คึดสร้างพระวิหาร
พระเจ้าตนหลวง ผู้ข้าทังหลายก็ได้สร้าง
แปลงไว้ดีงาม

อนึ่ง ในเวลานี้พระวิหารพระเจ้าตนหลวง
ก็ชำรุดทรุดโทรมหลุปังไปเป็นอันมากกว่าเก่า
เสิ้งไปตางใต้จนเกือบจะโก้น ขื่อระเบียงตางข้างเหนือก็หลุดออกจากเสาใหญ่หลุปังตกลง
ฝนก็ฮั่ว ตกลงฮำพระพุทธรูปเจ้าแลฮำฝาปางเอก หล้างแห่งฝาป๋างเอกก็แตกยะไป
หล้างตี้ก็โปดปังลงไป ทุกวันนี้ข้าเจ้า
ก็เป็นดีฮ้อนใจบ่จ้างจะกึ๊ดอย่างใด
เพราะเป็นการใหญ่เหนือกว่ากำลัง

ในเวลานี้ก็บ่มีไผจะเป็นเก๊ากึ๊ดสร้าง ก็บ่มีไผสักคน เพราะฉะนั้นข้าเจ้าจิ่งได้ใช้พระปัญญาแทนตัว
ไปขอนิมนต์ยังตนท่านเจ้าพระศรีวิชัยตนบุญ
ขอท่านจุ่งมีเมตตากรุณารับเอานิมนต์แห่งผู้ข้า
แล้วขออราธนาตนท่านเสด็จไปเป็นเก๊ากึ๊ดสร้าง
ผู้อื่นจะกึ๊ดสร้างคงจะไม่สำเร็จเป็นแน่
เพราะเป็นการหนักใหญ่
ผู้หาบุญบ่ได้มากึ๊ดเห็นจะไม่สำเร็จ.

ที่มาภาพขาวดำ: Disapong Netlomwong

เทคนิคต่อภาพ สองภาพ และ ทำสี

เครดิต เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น


รับซื้อเพชร