อาณาจักรล้านนา ฮักล้านนา

ล้านนา => รวมภาพเก่า ภาพใหม่ล้านนา => ข้อความที่เริ่มโดย: ฮักล้านนา ที่ ธันวาคม 02, 2019, 11:52:34 AM

รับซื้อเพชร

รับผลิตอาหารเสริม

ทางเว็บไม่อนุญาตให้โพสโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ หากพบทางเว็บจะทำการลบทันที


หัวข้อ: ภาพเจดีย์ เชียงยัน วัดเชียงยัน เมืองลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: ฮักล้านนา ที่ ธันวาคม 02, 2019, 11:52:34 AM
ภาพเจดีย์ เชียงยัน วัดเชียงยัน เมืองลำพูน

มีเจดีย์องค์หนึ่งถ้าไม่ตั้งใจไปชมจริงๆ จะไม่ได้เห็นเพราะเป็นจุดลับตาจากนักท่องเที่ยว เจดีย์องค์นี้มีชื่อเรียกกันว่าเจดีย์เชียงยันตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุหริภุญชัย ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงปราสาท 5 ยอด นักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายท่านกำหนดอายุของ
เจดีย์องค์นี้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนประติมากรรมปูนปั้นประดับองค์เจดีย์นั้นสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นงานซ่อมในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
และน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุหริภุญชัย ไม่ยุคไดก็ยุคหนึ่งเพราะมีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
เจดีย์เชียงยัน มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พศ 2508 เมือวันที่ 30 ตุลาคม 2522 เล่ม 96 ตอนที่184 ในภาพเก่าภาพนี้เป็นภาพเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ ผู้ตรวจราชการมณฑลพิษณุโลกและมณฑลพายัพ ถ่ายรูปยืนใกล้กับเจดีย์เชียงยันภาพนี้ถ่ายไว้ปี พศ 2459 หรือเมื่อ 103 ปีผ่านมาแล้ว

สำเนาภาพจากหอจดหมายแห่งชาติ
ขอขอบคุณภาพและประวัติหมายเหตุหริภุญไชยและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำพูน

เครดิต เล่าเรื่องเมืองล้านนา, เรื่องเล่าล้านนา